30532600 // ung2600@glostrup.dk

Betingelser

Oplysninger om behandling af dine personoplysninger


I Glostrup Kommune har vi fokus på at beskytte de personoplysninger vi har om dig. I de efterfølgende sider forklarer, hvordan vi behandler dine oplysninger

Den dataansvarlige

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:        

Glostrup Kommune
Rådhusparken 2
2600 Glostrup
cvr: 65120119

Lovgrundlaget for behandling af dine oplysninger

Billeder er personoplysninger, som behandles efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og national lov på
området.

Hjemlen for at behandle personoplysningerne er samtykke, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Den type af oplysninger vi indsamler om dig, afhænger af det specifikke formål. Eksempelvis vil vi indsamle oplysninger om dig, hvis du søger om hjælpemidler, er i et forløb i jobcentret, er tilknyttet en skole eller institution, søger om byggesag, søger job i kommunen osv. Vi indsamler kun de nødvendige oplysninger til brug for den specifikke opgave vi skal lose.


Formålet med behandlingen

Oplysningerne indsamles alene til det formål, der oplyses i samtykket. Oplysningerne anvendes ikke til andet end det formål, der er oplyst.


Overførsel til tredjelande

Glostrup kommune behandler ikke dine oplysninger uden for Danmark, EU og EØS.


Hvor lange opbevarer vi dine oplysninger?

Oplysningerne vil blive slettet, når aktualiteten ikke længere er til stede og senest efter 5 år.


Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte kommunen eller databeskyttelsesrådgiveren.


Har du fortrudt?

Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte Glostrup Ungdomsskole, Diget 78A 1. sal, 2600 Glostrup. Mail: ung2600@glostrup.dk og bede om at få dit samtykke trukket tilbage. Det kan gøres både mundtligt og skriftligt.

At samtykket trækkes tilbage berører ikke lovligheden af den behandling af oplysninger, der er foretaget indtil tilbagetrækningen af samtykket. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.


Ret til berigtigelse

Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv.

Ret til sletning

Du har ret til at få slettet dine oplysninger. I visse tilfalde kan kommunen vælge et andet hjemmelgrundlag, hvis den registrerede trækker sit samtykke tilbage.

Indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Ret til at klage

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dinepersonoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk